کدِ تخــــــــــفیــــــفِ مخصـــــــــــــــــوصِ خریـــــــــــــــــــــــــدِ اول: Newfamily ( کلیک کنید )
افسون | Afsun

افسون | Afsun

حرکتی در راستای مد پایدار

ما، فرخ و وحا برای حفظ زمینمون توت بگ هایی درست می‌کنیم که پارچه اولیه‌شون از لباس ها یا هرچیز پارچه‌ای که از قبل تولید شده درست میشه؛

به این صورت که، ما لباس های انبار شده‌ای رو که از مد افتاده یا به هر دلیلی دیگه تو فروشگاه ها بفروش نمی‌رسه رو خریداری میکنیم و توت بگ هامون رو درست میکنیم.

در واقع “افسون” می‌کنیم تا کاراییش تغییر کنه و دوباره استفاده شه!

با حمایت از ما و حرکت های مد پایدار زمینمون رو از نابودی حفظ می کنیم.

حمایت از ما و حرکت های مد پایدار